Spelregels Kern&Kwis 2022

Spelregels Kern&Kwis 2022

Het is bijna zover!

We zijn trots dat we met 33 teams Kern&Kwis gaan spelen. In alle kernen zijn meer dan  370 mensen actief met Kern&Kwis.

Het belangrijkste voor ons is dat iedereen een gezellige en leuke middag en avond heeft. Natuurlijk is het mooi om voor de winst te gaan. Dus doe er samen alles aan om een zo hoog mogelijke score te behalen, maar vergeet niet vooral veel plezier te hebben met elkaar. Leef je flink uit met de creatieve opdrachten, daar doe je ons en de andere teams een groot plezier mee.

In het boek vinden jullie allerlei verschillende Vragen & Opdrachten. Voor een aantal Vragen & Opdrachten zullen jullie op pad moeten. Let hierbij op je eigen en elkaars veiligheid. Daarom is alleen vervoer per fiets of te voet toegestaan!!

Tijdens Kern&Kwis mag je gebruik maken van alle soorten hulpmiddelen die je maar kunt bedenken: computers, rekenmachines, telefoons, buren, familie, vrienden, bekenden, boeken, tijdschriften, etcetera.

Let op: het is de bedoeling dat de antwoorden worden ingevuld op https://kernenkwis.nl/kwisboek. De antwoorden en foto’s die daarop staan worden beoordeeld door de jury. Uiteraard corresponderen we niet over de uitslag.

Om Kern&Kwis tot een goed einde te brengen is een combinatie van doorzettingsvermogen, inzicht, creativiteit en parate kennis noodzakelijk. Natuurlijk is het ook belangrijk dat je gedurende de avond de innerlijke mens niet vergeet.

In geval van nood of bij vragen is de organisatie vanavond bereikbaar via WhatsApp:

Telefoonnummer: 06-22926643

Jullie TeamCaptain is al toegevoegd aan de WhatsApp-groep van deelnemende teams.

Wat zijn de belangrijkste regels?

Het uitgebreide reglement hieronder te lezen

De belangrijkste regels voor vanavond hebben we hieronder samengevat:

  • Vandaag mag je jezelf tijdens de DorpsKwis alleen verplaatsen per fiets of te voet. Vervoer met de auto/motor is absoluut verboden!!! De veiligheid van iedereen staat voorop!
  • Verlaat als je een opdracht op locatie hebt uitgevoerd zo snel mogelijk weer die locatie zodat andere teams dezelfde kansen hebben.
  • De Kern&Kist haal je om 16.00u op en je levert de Kern&Kist 21.00u weer in bij:
Steenbergen Café De Keuning  
Kruisland Dorpshuis Siemburg
De HeenDorpshuis De Stelle
WelbergCafé ’t Hart van Welberg
DinteloordDorpshuis Dinteloord
Nieuw-VossemeerEetcafé By Ons
  • Hinderen van andere teams is NIET toegestaan, laten we het vooral gezellig houden!

Inleveren kan tot 21:00 !!! Daarna krijg je héél veel strafpunten voor iedere seconde te laat inleveren.

De tijd op https://www.dewereldklok.nl/tijd/nederland/ is hierbij bepalend.

Heel veel plezier en geniet van Kern&Kwis!

Met de Kwisgroeten van de organisatie van Kern&Kwis

Reglement

Algemeen

Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers aan Kern&Kwis, kernoverstijgende activiteit in het jubileumjaar van 750 jaar Steenbergen.

Teams

De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit minimaal 8 personen. Richtlijn voor maximum is 15 personen (de activiteiten, thuisopdrachten en doe-opdrachten zijn hierop gericht, bovendien wordt samenwerken met meer dan 15 personen lastig).

Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain is het aanspreekpunt van het team.

Deze teamcaptain van het team is minimaal 18 jaar.

De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk via Whatsapp en en uitsluitend met de teamcaptain en eventueel een co-captain. Maximaal 2 nummers per team worden in de groepsapp opgenomen en eventueel een nummer per kinderteam. Tijdens het voortraject zal er ook via e-mail gecommuniceerd worden.

De werkplek van een team tijdens de Kern&Kwis bevindt zich op 1 adres in de gemeente Steenbergen en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan Kern&Kwis deel te nemen.

Inschrijven

Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden.

Het inschrijven van een team kan tot uiterlijk tot 12 september 2022.

De kosten voor deelname aan Kern&Kwis bedragen € 75,- per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.

De inschrijving is pas definitief als de organisatie van Kern&Kwis het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 14 dagen na inschrijving te worden voldaan.

Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

Middels inschrijving accepteer je de voorwaarden en geef je toestemming dat Kern&Kwis de gegevens mag gebruiken voor de Kern&Kwis. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. Eventueel film- en fotomateriaal van jou en jouw team mogen gebruikt worden ten behoeve van Kern&Kwis.

Deelnemen

Voorafgaand aan de Kern&Kwis zal er een informatieavond plaatsvinden voor de teamcaptains. Deze vindt plaats bij het Wapen van Steenbergen in Steenbergen. De teamcaptain of een plaatsvervanger zal verplicht aanwezig moeten zijn.

Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de captainsavond kan niet deelnemen aan Kern&Kwis.

Tijdens de informatie avond worden de officiële spelregels voor Kern&Kwis uitgedeeld.

De organisatie stelt het kwisboek op waarin alle Vragen & Opdrachten voor Kern&Kwis zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de kwisavond.

De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun kwisboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.

Teams worden geacht de vragenboeken goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ Vragen & Opdrachten staan er ook opdrachten in het boek waarvoor locaties in hun kern kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.

Alle antwoorden op de Vragen & Opdrachten ingevuld op de website van Kern&Kwis

Puntentoekenning en uitslag

De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.

Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun aangeleverde Kern&Kwisdoos niet tijdig hebben ingeleverd, worden niet in de kwisuitslag opgenomen.

De bekendmaking van de uitslag van Kern&Kwis zal plaatsvinden op de prijsuitreiking op 15 oktober 2022 bij het Wapen van Steenbergen

De uitslag van Kern&Kwis is bindend en staat niet ter discussie.

Algemeen

Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan Kern&Kwis.

Deelnemen aan Kern&Kwis is geheel op eigen risico.

Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in de kernen van Steenbergen te bezoeken voor het beantwoorden van Vragen & Opdrachten. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende team gediskwalificeerd worden. Een elektrische fiets is toegestaan.

Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.